Εβδομάδα 15-19 Απριλίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Η εργασία έλαβε την τελική της μορφή και ακολούθησε ανάρτηση στο ιστολόγιο.

Εβδομάδα 8-12 Απριλίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Προβολή ντοκιμαντέρ σχετικά με την ανακύκλωση και το περιβάλλον.

Εβδομάδα 1-5 Απριλίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Προβολή ντοκιμαντερ σχετικά με την ανακύκλωση υλικών.

Εβδομάδα 25-29 Μαρτίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

  • Συζητήθηκε η πρόοδος σχετικά με την επεξεργασία των γραφημάτων των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων.
  • Συζητήθηκε η πρόοδος σχετικά με την γραπτή εργασία.

Εβδομάδα 18-22 Μαρτίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Συζητήθηκε ο τρόπος παρουσίασης των αποτελεσμάτων των ερωτηματολογίων. Αποφασίστηκε η μορφή διαγράμματος παρουσίασης των αποτελεσμάτων και η σταδιακή ανάρτηση τους στο blog.

Εβδομάδα 11-15 Μαρτίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των στατιστικών μελετών των ερωτηματολογίων.

Εβδομάδα 4-8 Μαρτίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

  • Έγινε η στατιστική επεξεργασία των ερωτηματολογίων.
  • Συζητήθηκε η δομή της γραπτής εργασίας.