Εβδομάδα 15-19 Απριλίου

Οι δράσεις της εβδομάδας:

Η εργασία έλαβε την τελική της μορφή και ακολούθησε ανάρτηση στο ιστολόγιο.